Uslovi korišćenja hot line servisa


Servis je namenjen isključivo punoletnim korisnicima!
Korišćenjem servisa korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumeo uslove korišćenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.
Ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera i svi podaci objavljeni na sajtu:
- fotografije na profilima, - opisi na profilima, - ostali lični podaci, kao i podaci dobijeni prilikom razgovora sa animatorima ne moraju biti tačni, već se koriste isključivo u cilju animacije korisnika.

Sa korisnicima hotlajna razgovaraju operateri koji nisu obavezni da otkrivaju svoje lične podatke, ne smeju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata i mogu da koriste više različitih nadimaka u okviru hotlajna.

Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korišćenja servisa po kojima se zabranjuje:
- Svako kršenje autorskih prava ili bilo kojih prava definisanih Zakonom, - Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe, - Pokušaji uznemiravanja ili vređanja putem linije, - Javno publikovanje snimljenih razgovora, - Svaki pokušaj širenja rasne i verske netrpeljivosti.

Korisnici, kao i operateri, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke ili se tačno predstaviti.

Korisnici nisu obavezni odgovarati na SMS poruke koje povremeno dobijaju od animatora.

Cena svakog minuta pozivom na broj sa dodatom vrednošću:

- Srbija 0906/450-009, cena 120 din/min sa pdv-om,
- Federacija 094/280-115 (BHT), cena 3,53 km/min sa pdv-om,
- Mostar 094/850-726 (HTM), cena 3,70 km/min sa pdv-om,
- RS 094/593-066 (MTel), cena 3,04 km/min sa pdv-om,
- Hrvatska 064/60-10-15, cena 6,99 hrk/min sa pdv-om - 0.93 EUR/min (fiksna), 8,41 hrk/min sa pdv-om - 1.12 EUR/min (mobilna),
- Crna Gora 095/812-002, cena 2 eur/min sa pdv-om,
- Makedonija 050/051-052, 53,10/min so ddv,
- Švedska 0939 114 71 77, cena 24,88 sek/min sa pdv-om,
- Švajcarska 0906/090 610, cena 3,5 chf/min sa pdv-om,
- Austrija 0930/401-057, cena 2,16 eur/min sa pdv-om,
- Nemačka 0900/524-6785, cena 1.99 eur/min sa pdv-om (fiksna), 2.99 eur/min sa pdv-om (mobilna)

Poruke koje korisnici primaju se ne naplaćuju. Ne postoje nikakvi dodatni troškovi, plaćaju se samo razgovori po minuti.

Pozivanjem PRM brojeva, korisnik automatski daje saglasnost za prijem besplatnih poruka reklamnog karaktera od strane Pružaoca usluge.

Pružalac usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korišćenjem servisa. Zahtevi pružaocu usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku.